<< späť

Mgr. Marta Špaleková

Vyštudovala som odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
Mám ukončený supervízny výcvik (2008), psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka (2009), výcvik v motivačných rozhovoroch (2010) a arteterapeutický výcvik (2011)

Od roku 1998 do 2009 som sa venovala práci s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise v OZ Prima. V rokoch 2002-2011 som pôsobila aj ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest).

Niekoľko rokov som pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Necelé tri roky som pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, kde som viedla preventívne programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti, pripravovala som a realizovala projekty a školenia pre pedagogických pracovníkov a pre študentov VŠ. 

V súčasnosti pracujem ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

 

 


 

pozri na mape