<< späť

Mgr. Jana Zajíčková

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ukončenú štátnou skúškou z klinickej a poradenskej psychologie v roku 2004.

V rokoch 2004-2005 som pracovala v AT sanatóriu Bratislava.

V roku 2006 som viedla skupiny na oddelení závislostí v Pinelovej nemocnici Pezinok.

V rokoch 2006-2008 som pracovala v Unicornis n.o. prevažne so závislými klientami a ich rodinnými príslušníkmi, individuálne aj skupinovo.

Od r. 2009 vykonávam poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a psychoterapeutickú prax pod supervíziou.

Ďalšie odborné vzdelávanie:

V roku 2005 - Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí /CPLDZ Hraničná, Bratislava/.

V rokoch 2003 - 2010 som absolvovala psychoanalytický výcvik pod vedením
Doc. PhDr. J. Kocourka PhD. /Inštitút aplikovanej psychoanalýzy, Praha/ a získala licenciu psychoanalyticky orientovaného skupinového psychoterapeuta.

V rokoch 2008 - 2010 som absolvovala cvičnú individuálnu psychodynamickú psychoterapiu.

Od r. 2008 sa zúčastňujem skupinovej supervízie /Slovenský Inštitút psychodynamickej psychoterapie, Pezinok.

 

 


 

pozri na mape